15 avril 2022

泰盧斯魁北克。 Tài lú sī kuíběikè.

我的印像是 telus quebec 打算從一家中國公司購買 Wǒ de yìn xiàng shì telus quebec dǎsuàn cóng yījiā zhōngguó gōngsī gòumǎi
Posté par lucds2000 à 01:01 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,